Adatkezelési tájékoztató

Az Adatkezelő a tudomására jutó személyes adatokat mindenkor az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (Infotv.), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek (Ptk.), a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvénynek, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvénynek  és a jelen Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően, kizárólag az adatkezeléssel elérendő célhoz elengedhetetlenül szükséges mértékben kezeli.

A jelen Tájékoztató nem vonatkozik olyan honlapok adatkezelésére, melyekre a Weboldalon elhelyezett hivatkozás vezet, továbbá azon szolgáltatók adatkezelésére, amelyek anélkül, hogy az Adatkezelővel ilyen együttműködésük fennállna, a Weboldallal kapcsolatos felhasználói szokások, preferenciák vizsgálata céljából gyűjtenek adatokat a felhasználók Weboldalon folytatott tevékenységéről.

1. Az Adatkezelő adatai
Az adatkezelő neve: „JÁRMIKA Jövőkép” Gyermek Alapítvány
Székhelye: 1139 Budapest, Röppentyű köz 5.
Adószáma: 18129566-2-41
Képviselő: Gyarmati Regina
Nyilvántartásba vételi végzés száma: 10361 / kelte:2008.07.11.
A társaság célja szerinti besorolás: kulturális tevékenység
Levelezési cím: 1134 Budapest, Váci út 51/A
Email: adatvedelem@hadartszinhaz.hu
Telefon: + 36 30 519 4038
Weboldal: https://hadartszinhaz.hu

Jegyértékesítő partner:
(Önálló Adatkezelő funkcióval!)

A Szolgáltató neve: InterTicket Kft.
Székhelye és postai címe: 1139 Budapest, Váci út 99.
Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság
Cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-736766
Adószáma: 10384709-2-41
E-mail címe: jegy@jegy.hu
Honlapjának címe: www.jegy.hu
Telefonos ügyfélszolgálat: +36-1-266-0000
A jegy.hu rendszerén keresztül lebonyolított tranzakciók adatkezelési tájékoztatója:
https://www.jegy.hu/articles/454/adatkezelesi-szabalyzat

2. Az Adatfeldolgozó
Az adatkezelés időtartama alatt a Felhasználó személyes adatait az Adatkezelő és a meghatározott feladatokra szerződött külső partnerek munkatársai, feladatuk ellátásához szükséges ideig és mértékben ismerhetik meg.

Tárhely szolgáltató:
A szolgáltató neve: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-909968
Adószám: 14571332-2-42
Cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14

Marketing és online felületek kezelése:
A szolgáltató neve: MediaTrend Bt.
Cégjegyzékszám: Cg.01-06-741013
Adószám: 20988816-2-43
Cím: 1119 Budapest, Rátz László u. 80.

3. A kezelt adatok köre
e-mail cím
név
telefonszám
Facebook publikus adatai
Számitógépes sütik
IP cím
képek

4. Az adatkezelés célja
A Szolgáltatással összefüggésben a felhasználók, illetve a felhasználói jogosultságok azonosítása, a felhasználókkal való kapcsolattartás, a felhasználói tartalmak felhasználása, hírlevél és reklám küldése (közvetlen üzletszerzés), a Szolgáltatás, médiatartalmak és hirdetések személyre szabása. Megrendelések teljesítése és számlázás, illetve a weboldal biztonságos működésének fenntartása,

5. Az érintettek köre, az adatkezelés jogalapja
Az Adatkezelő által végzett adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint a Felhasználó hozzájárulása

6. Az adatkezelés időtartama:
A felhasználó által megadott adatok esetében, amíg a Felhasználó tagja az Adatkezelő Facebook közösségének, vagy amíg a felhasználó nem kéri adatainak törlését.

7. Adatok megtekintése, módosítása, törlése, hordozása
Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az adatvedelem@hadartszinhaz.hu címre kell eljuttatni, amire 30 napon belül választ kap az érintett. A Felhasználó saját személyes adatainak törlési igényét e-mailben az adatvedelem@hadartszinhaz.hu címre kell eljuttatni. A Szolgáltató a törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat. Törlés esetén a megjelenített adatok nem állíthatóak helyre.

A felhasználó jogairól részletesen a naih.hu oldalon tájékozódhat.

8. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége:
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók – weboldalon való értesítés mellett egyoldalúan azonnali hatállyal módosítsa. A Felhasználó, a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

9. Felügyeleti Hatóság
Az érintettek jogérvényesíti lehetőségeiket a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján bíróság előtt gyakorolhatják, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

2018. május 25.

Keresés az oldalon
Elérhetőség

Telefon: + 36 30 519 4038
Email: info@hadartszinhaz.hu
Székhely/Iroda: 1134 Budapest, Váci út 51/A

Ajánlott videó
Facebook
Hallássérültek Kultúrájáért Alapítvány
Támogatók és Partnerek